Publishing activities of the Digitalia MUNI ARTS team.

 

Our publishing activities

2022

Appeared in Conference without Proceedings: KREJČÍŘ, Vlastimil. From DSpace to Islandora : why and how. In Innovative Library in Digital Era (ILIDE) 2022. 2022.

Appeared in Conference without Proceedings: KUBELKOVÁ, Hana. Consideration of longevity : archiving of archaeological data. In Digital Transformation of Archaeology 2022. 2022. doi:10.5281/zenodo.7225308.

Appeared in Conference without Proceedings: LORENZ, Michal and Josef SCHWARZ. Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v novém kabátě : poznatky z migrace a vyhlídky do budoucna. In Digitální data perspektivou humanitního vědce, 29. listopadu 2022, online. 2022.

Appeared in Conference without Proceedings: PAJDLA, Petr and Hana KUBELKOVÁ. Data Management Plans in Archaeology. In Počítačová podpora v archeologii 2022. 2022. doi:10.5281/zenodo.6606975.

Appeared in Conference without Proceedings: SCHWARZ, Josef and Vlastimil KREJČÍŘ. Digitalia MUNI ARTS – více než digitální knihovna : výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a systém Islandora. In Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2022. 2022.

2021

Appeared in Conference without Proceedings: LORENZ, Michal and Ema JURANOVÁ. Kurátorská péče o data : digitální platformy v Digitalia MUNI ARTS. In Digitální data perspektivou humanitního vědce, 23. listopadu 2021, online. 2021.

Article in Proceedings: LORENZ, Michal and Pavla MARTINKOVÁ. Towards research infrastructure: digital platforms and data culture. In Mirka Pastierová, Jela Steinerová. Knižničná a informačná veda = Library and information science. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021. pp. 60-75. ISBN 978-80-223-5064-8.

2020

Appeared in Conference without Proceedings: MARTINKOVÁ, Pavla and Michal LORENZ. Digging for unspecified information requirements: a case study of Digital Library of Arne Novák users. In DARIAH Annual Event 2020. 2020. Available at: https://zenodo.org/record/4268269 

2019

Conference abstract: LORENZ, Michal and Pavla MARTINKOVÁ. Towards research infrastructure: data cultures and research platforms. In Information Interactions 2019. Digital environment and information science. 2019. ISBN 978-80-223-4803-4.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info