Publishing activities of the Digitalia MUNI ARTS team.

 

Our publishing activities

2023

Article in Journal: KREJČÍŘ, Vlastimil, Alžbeta STRAKOŠOVÁ a Jan ADLER. From DSpace to Islandora: Why and How. code{4}lib, 2023, iss. 57. ISSN 1940-5758. Available from: <https://journal.code4lib.org/articles/17398>

Appeared in Conference without Proceedings: LORENZ, Michal. Clash of data cultures: barriers and opportunities in building Digitalia MUNI ARTS infrastructure. In L’Open Access Week à Nanterre 2023: Data management in SSH. 2023.

Article in Journal: LORENZ, Michal a Michal KONEČNÝ. Digital Archives as Research Infrastructure of the Future. Acta Informatica Pragensia, 2023, vol. 12, iss. 2, p. 327–341. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.219. Available from: <https://aip.vse.cz/artkey/aip-202302-0008_digital-archives-as-research-infrastructure-of-the-future.php>

Invited lecture: SCHWARZ, Josef. Úvod do organizace znalostí. Řízené slovníky, ontologie. In Webinář EOSC-CZ. 2023.

2022

Appeared in Conference without Proceedings: KREJČÍŘ, Vlastimil. From DSpace to Islandora : why and how. In Innovative Library in Digital Era (ILIDE) 2022. 2022.

Appeared in Conference without Proceedings: KUBELKOVÁ, Hana. Consideration of longevity : archiving of archaeological data. In Digital Transformation of Archaeology 2022. 2022. doi:10.5281/zenodo.7225308.

Appeared in Conference without Proceedings: LORENZ, Michal and Josef SCHWARZ. Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v novém kabátě : poznatky z migrace a vyhlídky do budoucna. In Digitální data perspektivou humanitního vědce, 29. listopadu 2022, online. 2022.

Appeared in Conference without Proceedings: PAJDLA, Petr and Hana KUBELKOVÁ. Data Management Plans in Archaeology. In Počítačová podpora v archeologii 2022. 2022. doi:10.5281/zenodo.6606975.

Appeared in Conference without Proceedings: SCHWARZ, Josef and Vlastimil KREJČÍŘ. Digitalia MUNI ARTS – více než digitální knihovna : výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a systém Islandora. In Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2022. 2022.

2021

Appeared in Conference without Proceedings: LORENZ, Michal and Ema JURANOVÁ. Kurátorská péče o data : digitální platformy v Digitalia MUNI ARTS. In Digitální data perspektivou humanitního vědce, 23. listopadu 2021, online. 2021.

Article in Proceedings: LORENZ, Michal and Pavla MARTINKOVÁ. Towards research infrastructure: digital platforms and data culture. In Mirka Pastierová, Jela Steinerová. Knižničná a informačná veda = Library and information science. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021. pp. 60-75. ISBN 978-80-223-5064-8.

2020

Appeared in Conference without Proceedings: MARTINKOVÁ, Pavla and Michal LORENZ. Digging for unspecified information requirements: a case study of Digital Library of Arne Novák users. In DARIAH Annual Event 2020. 2020. Available at: https://zenodo.org/record/4268269 

2019

Conference abstract: LORENZ, Michal and Pavla MARTINKOVÁ. Towards research infrastructure: data cultures and research platforms. In Information Interactions 2019. Digital environment and information science. 2019. ISBN 978-80-223-4803-4.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info