Publikační činnost týmu Digitalia MUNI ARTS.

 

Naše publikační činnost

2023

Článek v odborném periodiku: KREJČÍŘ, Vlastimil, Alžbeta STRAKOŠOVÁ a Jan ADLER. From DSpace to Islandora: Why and How. code{4}lib, 2023, č. 57. ISSN 1940-5758. Dostupné z: <https://journal.code4lib.org/articles/17398>


Příspěvek na konferenci: LORENZ, Michal. Clash of data cultures: barriers and opportunities in building Digitalia MUNI ARTS infrastructure. In L’Open Access Week à Nanterre 2023: Data management in SSH. 2023.

Článek v odborném periodiku: LORENZ, Michal a Michal KONEČNÝ. Digital Archives as Research Infrastructure of the Future. Acta Informatica Pragensia, 2023, roč. 12, č. 2, s. 327–341. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.219. Dostupné z: <https://aip.vse.cz/artkey/aip-202302-0008_digital-archives-as-research-infrastructure-of-the-future.php>

Vyžádané přednášky: SCHWARZ, Josef. Úvod do organizace znalostí. Řízené slovníky, ontologie. In Webinář EOSC-CZ. 2023. 

 

2022

Příspěvek na konferenci: KREJČÍŘ, Vlastimil. From DSpace to Islandora : why and how. In Innovative Library in Digital Era (ILIDE) 2022. 2022.

Příspěvek na konferenci: KUBELKOVÁ, Hana. Consideration of longevity : archiving of archaeological data. In Digital Transformation of Archaeology 2022. 2022. doi:10.5281/zenodo.7225308.

Příspěvek na konferenci: LORENZ, Michal a Josef SCHWARZ. Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v novém kabátě : poznatky z migrace a vyhlídky do budoucna. In Digitální data perspektivou humanitního vědce, 29. listopadu 2022, online. 2022.

Příspěvek na konferenci: PAJDLA, Petr a Hana KUBELKOVÁ. Data Management Plans in Archaeology. In Počítačová podpora v archeologii 2022. 2022. doi:10.5281/zenodo.6606975.

Příspěvek na konferenci: SCHWARZ, Josef a Vlastimil KREJČÍŘ. Digitalia MUNI ARTS – více než digitální knihovna : výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a systém Islandora. In Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2022. 2022.

2021

Příspěvek na konferenci: LORENZ, Michal a Ema JURANOVÁ. Kurátorská péče o data : digitální platformy v Digitalia MUNI ARTS. In Digitální data perspektivou humanitního vědce, 23. listopadu 2021, online. 2021.

Článek ve sborníku: LORENZ, Michal a Pavla MARTINKOVÁ. Towards research infrastructure: digital platforms and data culture. In Mirka Pastierová, Jela Steinerová. Knižničná a informačná veda = Library and information science. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021. s. 60-75. ISBN 978-80-223-5064-8.

2020

Poster na konferenci: MARTINKOVÁ, Pavla a Michal LORENZ. Digging for unspecified information requirements: a case study of Digital Library of Arne Novák users. In DARIAH Annual Event 2020. 2020. Dostupné také z: https://zenodo.org/record/4268269 

2019

Příspěvek na konferenci: LORENZ, Michal a Pavla MARTINKOVÁ. Towards research infrastructure: data cultures and research platforms. In Information Interactions 2019. Digital environment and information science. 2019. ISBN 978-80-223-4803-4.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info