Publikační činnost týmu Digitalia MUNI ARTS.

 

Naše publikační činnost

2022

Příspěvek na konferenci: KREJČÍŘ, Vlastimil. From DSpace to Islandora : why and how. In Innovative Library in Digital Era (ILIDE) 2022. 2022.

Příspěvek na konferenci: KUBELKOVÁ, Hana. Consideration of longevity : archiving of archaeological data. In Digital Transformation of Archaeology 2022. 2022. doi:10.5281/zenodo.7225308.

Příspěvek na konferenci: LORENZ, Michal a Josef SCHWARZ. Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v novém kabátě : poznatky z migrace a vyhlídky do budoucna. In Digitální data perspektivou humanitního vědce, 29. listopadu 2022, online. 2022.

Příspěvek na konferenci: PAJDLA, Petr a Hana KUBELKOVÁ. Data Management Plans in Archaeology. In Počítačová podpora v archeologii 2022. 2022. doi:10.5281/zenodo.6606975.

Příspěvek na konferenci: SCHWARZ, Josef a Vlastimil KREJČÍŘ. Digitalia MUNI ARTS – více než digitální knihovna : výzkumná infrastruktura Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a systém Islandora. In Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2022. 2022.

2021

Příspěvek na konferenci: LORENZ, Michal a Ema JURANOVÁ. Kurátorská péče o data : digitální platformy v Digitalia MUNI ARTS. In Digitální data perspektivou humanitního vědce, 23. listopadu 2021, online. 2021.

Článek ve sborníku: LORENZ, Michal a Pavla MARTINKOVÁ. Towards research infrastructure: digital platforms and data culture. In Mirka Pastierová, Jela Steinerová. Knižničná a informačná veda = Library and information science. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021. s. 60-75. ISBN 978-80-223-5064-8.

2020

Poster na konferenci: MARTINKOVÁ, Pavla a Michal LORENZ. Digging for unspecified information requirements: a case study of Digital Library of Arne Novák users. In DARIAH Annual Event 2020. 2020. Dostupné také z: https://zenodo.org/record/4268269 

2019

Příspěvek na konferenci: LORENZ, Michal a Pavla MARTINKOVÁ. Towards research infrastructure: data cultures and research platforms. In Information Interactions 2019. Digital environment and information science. 2019. ISBN 978-80-223-4803-4.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info