Integrujeme-li data, nástroje a rozhraní s cílem získávat nové vědecké poznatky, pracujeme ve virtuálním výzkumném prostředí.

Virtuální výzkumné prostředí umožňuje zpracovávat data a zobrazovat výsledky přímo v infrastruktuře, nenutí uživatele instalovat do počítače specializovaný software a načítat do něj zpřístupněná data.

Na základě potřeb a požadavků výzkumníků zajišťujeme interakci platformy s aplikacemi třetích stran tak, aby výzkumníci, je-li to třeba, mohli využívat výpočetní kapacity a nástroje umožňující realizovat požadované digitální výzkumné metody. Pokud identifikujeme potřebu, kterou však výzkumníci explicitně nevyjádří, vytváříme nad daty potřebnou funkcionalitu umožňující potřebu naplnit. Nad daty tak mohou vznikat nové funkce zlepšující kvalitu výzkumu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info