Často kladené dotazy

Co pro vás můžeme udělat?

Pokud připravujete digitální sbírku, archiv, databázi nebo jinou platformu pro výzkum, rádi se s vámi setkáme a budeme se hlouběji věnovat​ vašim potřebám. 

Konzultační služby

Co je to výzkumná infrastruktura?

Internet map, the Opte Project [CC BY 2.5]

Výzkumná infrastruktura je síť spojující výzkumná prostředí, v níž vědci sdílejí přístup k jedinečným nebo distribuovaným vědeckým zdrojům a zařízením (k datům, nástrojům, systémům, komunikačním technologiím). Infrastruktury pro spolupráci, sdílení dat a interdisciplinární výzkum jsou v Evropě označovány jako e-infrastruktura či e-věda, v USA pak kyberinfrastruktura.

Výzkumná infrastrukturá propojuje platformy, které vyvíjejí vědci pro účely svého bádání. Takovými platformami jsou databáze, korpusy, online slovníky, geografické informační systémy a další výzkumný materiál a zdroje založené na znalostech. Platformami propojovanými do otevřené infrastruktury jsou také digitalizované sbírky a archivy, digitální knihovny a repozitáře, či jiné strukturované vědecké informace, budované většinou odborníky v paměťových institucích. Propojení platforem do otevřené infrastruktury umožňují informační a komunikační technologie.

V ČR je nejznámější infrastrukturou používanou pro vědecké účely CESNET (Czech Scientific and Education NETwork), páteřní komunikační síť zajišťující vysokorychlostní připojení k Internetu.

Co je to platforma?

Europeana

Rámec aplikace poskytující základní funkce systému, který ji propojuje s dalšími aplikacemi, technologiemi a službami a tvoří pracovní prostředí výzkumu. Platformami jsou například sociální síť Facebook, internetový platební systém PayPal, či platforma pro kulturní dědictví Europeana. 

Jaká výzkumná data produkují humanitní obory?

Sketch Engine

Data jsou reprezentací fakt, jsou využívána jako zdroj evidence či jako základ argumentace. echny vědy produkují při svém výzkumu či bádání data. Data v humanitních oborech představují digitální reprezentace primárních pramenů  textů, zvuků, obrazů, soch, architektur, ale také poznámky či lingvistické anotace vzniklé při interpretaci pramenů, geografické údaje či 3D snímky krajiny z archeologických průzkumů apod. 

Co jsou metadata?

Bez popisku

Metadata jsou jsou popisem fyzických a digitálních objektů. V infrastrukturách poskytují informace o datech. Americká národní organizace pro informační standardy (NISO) metadata definuje jako strukturované informace, které popisují, vysvětlují, lokalizují či jinak zjednodušují vyhledání, využití nebo správu informačních zdrojů.

Mohou být (a) popisná: o samotných objektech a jejich obsahu, důležitá pro následné vyhledání popisovaného objektu; (b) administrativní: technická data, data o původu, o právech k použití a o uchování; (c) strukturní: o vztazích mezi objekty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info