Využijte fakultní výzkumnou infrastrukturu k tomu, abyste uložili, zpřístupnili a dlouhodobě chránili svá vědecká data.

Akademičtí pracovníci mohou uložit svá výzkumná data do infrastruktury Digitalia MUNI ARTS. Uložení je jen jednou z funkcí, které nabízíme, kromě toho jsme schopni zajistit např. strukturované vyhledávání, uživatelské rozhraní na míru, integraci externích nástrojů, dlouhodobou ochranu dat aj. Při vstupu výzkumných dat do fakultní infrastruktury rozlišujeme tři případy:

  • Datové sady (datasety): Okamžité uložení a vystavení výzkumných dat. Službu ocení zvláště badatelé, kteří potřebují naplnit požadavek grantových agentur. Při vkládání badatel ke svému datasetu uvádí potřebná metadata, která jsou kontrolována digitálním kurátorem. Před vložením datového souboru je možné požádat o kontrolu formálních parametrů dat (konzistence, validita, homogenita aj.). 
  • Datové platformy (databáze) z ukončených projektů: Existující datové platformy lze převést do infrastruktury Digitalia MUNI ARTS. Tento převod je financován z rozpočtu infrastruktury, při posuzování vhodnost platformy pro převod jsou uplatňována definovaná kritéria
  • Data z aktuálně probíhajících projektů: Vznik nové platformy hradí badatel z vlastního projektu, proto je nutné před podáním projektu konzultovat další postup s týmem Digitalia MUNI ARTS, aby mohl být naplánován rozsah spolupráce pokrytý projektovými prostředky. 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info