Na úsilí projevené při získávání dat musí navázat snaha po jejich dlouhodobém uchování.

Digitalia MUNI ARTS umožňuje dlouhodobé uchovávání výzkumných dat. Výzkumná data v digitální podobě jsou archivována v důvěryhodném repozitáři, jehož kvalita bude prověřena certifikovanou mezinárodní autoritou CoreTrustSeal.

Výzkumná data budou převáděna do SIP balíčků a zálohována v různých geografických lokacích tak, aby byla chráněna před různými druhy útoků a živelních pohrom. Technická ochrana zajišťuje management verzí, autenticitu dat, kontrolu integrity a zásahů do jejich struktury.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info