Citování a vykazování infrastruktury ve výsledcích práce nám umožňuje rozvoj a vylepšení služeb.

Dedikace

Vedle uznání práce ostatních vědců nám citování  pomáhá podávat zprávy o dopadu a využívání infrastruktury Digitalia MUNI ARTS a odůvodňovat financování jejího provozu. Proto důležité použít citaci kdykoli použijete data či službu, kterou infrastruktura zprostředkovává, a to ve správné formě. Citováním dat a digitálních zdrojů umožňujete udržovat a rozvíjet infrastrukturu, pro jejich správu.

Pokud byla pro vytvoření vašeho publikačního výstupu využita data, nástroje nebo jiné služby infrastruktury Digitalia MUNI ARTS, měl by být tento fakt uveden také v dedikaci. Použít lze následující formulaci:
[Práce zde popsaná] používá [také]*[data/služby]*, které poskytuje výzkumná infrastruktura Digitalia MUNI ARTS (digitalia.phil.muni.cz) podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2023062 (dříve LM2018101)).

Pokud byla data, nástroje či jiné služby infrastruktury Digitalia MUNI ARTS použita v rámci publikace nebo jiného výsledku, tento fakt musí být uveden při odvodu do databáze RIV. Postupujte prosím dle tohoto návodu.

Pro citování dat či nástrojů, které jsou v infrastruktuře Digitalia MUNI ARTS zpřístupněny, je možné využít citací, generovaných u jednotlivých zdrojů a datových sad.

Příklad citování Vykazování v RIV

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info