Projektový tým

Agenda

Zajišťuje vzájemnou komunikaci interních i externích spolupracovníků a dalších zapojených osob, koordinuje všechny činnosti, administruje finanční toky. 

Agenda

Jako odborný garant projektu má na starosti vědeckou komunikaci. To obnáší komunikaci s odbornou veřejností, zvláště s vědci využívajícími ve svém výzkumu informační technologie pro zpracování a analýzu dat, a s přednášejícími začleňujícími do výuky prvky digitálních humanitních věd. Realizuje výzkumy uživatelů a informačních praktik, výsledná zjištění prezentuje a zveřejňuje odbornými kanály vědecké komunikace.

Agenda

Specialista na osvětu a vzdělávání v oblasti dlouhodobého uchovávání dat. V projektu má na starosti uplatnění principů digitálního kurátorství při návrhu a realizaci infrastruktury pro digitální platformy.

Agenda

V projektu se věnuje především IT oblasti: budování IT infrastruktury a nasazování systémů pro správu, uložení, archivaci a zpřístupnění dat. Je pracovníkem Ústavu výpočetní techniky, kde se mimo jiné setrvale věnuje problematice digitálních knihoven a dlouhodobého uchovávání digitálního obsahu.

Agenda

Zabývá se metodologií správy dat a metadat, navrhuje (meta)datové modely a struktury, podílí se na strukturální a funkční definici jednotlivých digitálních platforem.

Agenda

Podílí se na technické realizaci projektu. Kromě toho studuje Aplikovanou informatiku na FI.

Agenda

Připravuje texty na web Digital Humanities, podílí se na koordinaci studentského kurzu.

Agenda

Podílí se na technické realizaci projektu. Kromě toho studuje Počítačové systémy, komunikace a bezpečnost na FI.

Agenda

Coby studentka FI (Programování a vývoj aplikací) se kurátorsky a programátorsky podílí na přípravě vybraných platforem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info