Digitalia MUNI ARTS – důvěryhodná infrastruktura pro digitální platformy FF MU.

Digitalia MUNI Arts je výzkumná infrastruktura, jejímž hlavním účelem je podporovat digitální výzkum v humanitních vědách a umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Cílem je zpřístupňovat a dlouhodobě uchovávat výzkumná data a výsledky výzkumu akademiků působících na FF MU, obohacovat jejich metadata a tím umožňovat další způsoby zpracování dat, podporovat výzkum zpřístupňováním nástrojů a přípravou virtuálního výzkumného prostředí, které umožňuje rozvoj a posílení vědecké spolupráce a další zužitkování výzkumných dat.

Digitalia MUNI ARTS Digital humanities & FF MU DARIAH-EU LINDAT/CLARIAH-CZ

Zapojené platformy

Představujeme seznam jednotlivých platforem zapojených do infrastruktury Digitalia MUNI ARTS. Zapojením do infrastruktury je zajištěna dlouhodobá ochrana a kvalitní péče o obsažená data. Odkazy na další fakultní platformy najdete v samostatném katalogu.

Cílem projektu je zpřístupnit rozsáhlé dílo Arna Nováka. Kolekce zahrnuje digitalizované materiály z fondu Ústřední knihovny FF MU.

Faktografická databáze zpřístupňuje archeologická data a vizualizace šípových hrotů rané doby bronzové z moravských a slovenských lokalit.

Databáze obsahuje informace o jednotlivých kinech, jejich programu a o promítaných filmech v Brně v letech 1918–1945.

Digitální knihovna obsahuje volně dostupné plné texty časopisů, monografií a sborníků vydaných na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Obrazová databáze nabízí několik stovek vzorů z liturgických oděvů a dalších bohoslužebných tkanin převážně z 18. století.

RapCor

RapCor

Připravujeme

Jazykový korpus zaměřený na mluvenou francouzštinu v rapových písních, určený nejen pro socio-lexikální výzkum.

Čím se zabýváme

Digitalia MUNI ARTS​

Infrastruktura Digitalia MUNI ARTS

Konzultace

Konzultace a poradenství

Vzdělávání

Vzdělávání

Publikační činnost

Publikační činnost

Kontakt

Chcete zjistit víc informací o projektu nebo si domluvit schůzky? 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info