Digitalia MUNI ARTS – důvěryhodná infrastruktura pro digitální platformy FF MU.

Digitalia MUNI ARTS je výzkumná infrastruktura, jejímž hlavním účelem je podporovat digitální výzkum v humanitních vědách a umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Cílem je zpřístupňovat a dlouhodobě uchovávat výzkumná data a výsledky výzkumu akademiků působících na FF MU, obohacovat jejich metadata a tím umožňovat další způsoby zpracování dat, podporovat výzkum zpřístupňováním nástrojů a přípravou virtuálního výzkumného prostředí, které umožňuje rozvoj a posílení vědecké spolupráce a další zužitkování výzkumných dat.

Digitalia MUNI ARTS Digital humanities & FF MU DARIAH-EU LINDAT/CLARIAH-CZ

Platformy Datové sady Katalog platforem

Zapojené platformy

Představujeme seznam jednotlivých platforem zapojených do infrastruktury Digitalia MUNI ARTS. Zapojením do infrastruktury je zajištěna dlouhodobá ochrana a kvalitní péče o obsažená data. 

Cílem projektu je zpřístupnit rozsáhlé dílo Arna Nováka. Kolekce zahrnuje digitalizované materiály z fondu Ústřední knihovny FF MU.

Faktografická databáze zpřístupňuje archeologická data a vizualizace šípových hrotů rané doby bronzové z moravských a slovenských lokalit.

Databáze obsahuje informace o jednotlivých kinech, jejich programu a o promítaných filmech v Brně v letech 1918–1945.

Digitální knihovna obsahuje volně dostupné plné texty časopisů, monografií a sborníků vydaných na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity.

Obrazová databáze nabízí několik stovek vzorů z liturgických oděvů a dalších bohoslužebných tkanin převážně z 18. století.

Jazykový korpus zaměřený na mluvenou francouzštinu v rapových písních, určený nejen pro socio-lexikální výzkum.

Uložené datové sady

Odkazy na datové sady s výsledky výzkumů akademických pracovníků FF MU, které jsou součástí infrastruktury Digitalia MUNI ARTS. Zapojením do infrastruktury je zajištěno dlouhodobé uložení datových sad. 

Přehled shakespearovských adaptací (divadlo, tanec, film) po roce 1945, které vznikly v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

Katalog platforem a dalších zdrojů dat

Přehled datových sad, databází, digitálních knihoven a dalších platforem pro výzkum spravovaných jednotlivými pracovišti a jejich partnerskými institucemi je dostupný na samostatné stránce.

Čím se zabýváme

Poslání infrastruktury

Infrastruktura Digitalia MUNI ARTS

Konzultace

Konzultace a poradenství

Vzdělávání

Vzdělávání

Publikační činnost

Publikační činnost

Kontakt

Chcete zjistit víc informací o projektu nebo si domluvit schůzky? 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info