Zařazení platforem do katalogů a metakatalogů rozšiřuje potenciální dopad výsledků vědeckého výzkumu.

Evidence platforem vzniklých na FF MU probíhá na několika úrovních:

Fakultní úroveň:

  • Katalog platforem zpřístupňujících badatelské výstupy a výzkumná data z projektů realizovaných na FF MU je pravidelně aktualizován. Umožňuje základní prohlížení a filtraci podle typu platforem. 
  • Katalog platforem není vyčerpávajícím seznamem všech platforem a databází, které na FF MU vznikly. Zahrnuje pouze ty výsledky, které přihlásí jednotlivé ústavy či samotní badatelé a doktorandi. Neobsahuje záznamy těch platforem, jejichž tvůrci je veřejně evidovat nechtějí nebo jejichž provoz byl z různých důvodů již ukončen.

Národní úroveň:

  • Platformy převedené či vytvořené v infrastruktuře Digitalia MUNI ARTS jsou pomocí protokolu OAI-PMH integrovány do katalogu zdrojů v centrálním repozitáři národní výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ.

Evropská úroveň:

  • Platformy z infrastruktury Digitalia MUNI ARTS jsou individuálně registrovány v centralizovaném portálu Social Sciences and Humanities Open Marketplace, který je humanitně a sociálněvědnou součástí European Open Science Cloud (EOSC).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info