Hodnotná výzkumná data zasluhují řádnou a dlouhodobou péči.

Data a platformy integrované do infrastruktury Digitalia MUNI ARTS jsou spravovány specialisty na (digitální) datové kurátorství.

Digitální kurátor kontroluje kvalitu dat, vybírá vhodné metadatové standardy, modeluje a strukturuje data a metadata při jejich převodu do infrastruktury, určuje vhodné licence. Je zodpovědný za interoperabilitu (součinnost platforem a infrastruktury jako celku s externími systémy) a aplikaci principů pro efektivní sdílení výzkumných dat (principy FAIR).

V dlouhodobé perspektivě sleduje vývoj formátů a metadatových standardů dat uložených v Digitalia MUNI ARTS a v případě jejich zastarání iniciuje jejich migraci do formátů a standardů nových. Zajišťuje tím kontinuitu a funkčnost platforem v měnícím se výzkumném prostředí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info