Výběr platforem k zařazení do infrastruktury je založen na strukturovaných kritériích pro evaluaci.

Evaluační kritéria

Přemýšlíte, zda jsou vaše databáze nebo datové sady vhodné pro včlenění do infrastruktury Digitalia MUNI ARTS? Níže uvádíme několik základních hledisek, která používáme pro vyhodnocování toho, zda je možné, popř. smysluplné daný soubor vědeckých dat transformovat do podoby jedné z platforem Digitalií. 

 • 1. Nahraditelnost (implementovatelnost do repozitářového systému Islandora). (Tato otázka není relevantní v případě, pokud má být vytvořen pouze archiv s odkazem na původní rozhraní.):
  • a. Lze daný systém, databázi, soubor dokumentů bez zásadních ztrát převést do používaného systému?
  • b. Dokáže rozhraní Islandory naplnit funkce původní plaformy (způsoby práce s obsahem, potřeby cílové skupiny)?
 • 2. Faktická proveditelnost:
  • a. Existují závazky plynoucí z projektu/grantu, pod kterým byla vědecká infrastruktura vyvinuta?
  • b. Je správce ochoten přenést obsah?
  • c. Souhlasí zainteresované strany (např. konsorcium správců)?
  • d. Je vyřešeno vlastnictví práv k obsahu, existují smlouvy s vlastníky?
 • 3. Technická proveditelnost:
  • a. náročnost migrace (souborové formáty, struktura)
  • b. dostupnost technika, úplnost dokumentace
 • 4. Přístupnost:
  • a. Je obsah dostupný bez přihlášení? Pokud částečně, do jaké míry? Pokud ne, z jakých důvodů?
  • b. Je obsah dostupný po přihlášení (např. pro vědecké týmy)? Pokud částečně, do jaké míry? Pokud ne, z jakých důvodů?
 • 5. Atraktivita a životaschopnost:
  • a. Obsahuje platforma jedinečná data, která je potřeba archivovat?
  • b. Odpovídá obsah potřebám cílové skupiny Digitalia MUNI ARTS a strategickému záměru fakulty?
  • c. Pokud není obsah kompletní, je dále přidáván a rozvíjen?
  • d. Je platforma zapojována do výuky?
  • e. Pracují v současnosti s platformou výzkumníci?
  • f. Jaké jsou průměrné počty uživatelů/přístupů?
  • g. Je obsah využívaný mezinárodní komunitou? Nakolik by pro ni mohl být přínosný?
  • h. Umožňuje obsah další publikační činnost, nebo jde o podkladová data pro jednorázové publikování v rámci projektu?

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info