Výběr platforem k zařazení do infrastruktury je založen na strukturovaných kritériích pro evaluaci.

Evaluační kritéria

Vědci na FF MU při svém bádání produkují řadu digitálních nástrojů a platforem. Životnost těchto počinů je však mnohdy omezená dobou trvání grantu či krátkodobou perspektivou udržitelnosti výstupů výzkumu. Z peněz grantu LINDAT/CLARIAH-CZ Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy (LM2023062) převádíme výstupy ukončených projektů s nezajištěnou udržitelností do fakultní infrastruktury Digitalia MUNI ARTS, kde jim poskytujeme kurátorskou péči a staráme se nejen o jejich dlouhodobé uložení, ale také o funkčnost a sdílení výzkumných dat tak, aby mohly být dále produkčně využívány v práci dalších vědců. Počet projektů, které na FF MU za poslední roky vznikly, je velký, proto před převodem každé platformy zvažujeme množství kritérií, která nám pomáhají určit ty projekty, jejichž převod je smysluplný a urgentní. 

Při výběru platforem z ukončených projektů používáme tyto evaluační kritéria:

 • 1. Kompatibilita:
  • a. riziko ztrát při převodu platformy do infrastruktury
  • b. možnost implementace funkcí původní platformy do rozhraní infrastruktury
  • c. možnost implementace dodatečně požadovaných/potřebných funkcí do rozhraní infrastruktury
 • 2. Organizační proveditelnost:
  • a. omezení závazky plynoucími z projektu/grantu, ve kterém byla platforma vyvinuta
  • b. ochota správce platformy spolupracovat na převodu a standardizaci dat
  • c. souhlas zainteresovaných stran (např. konsorcia správců)
  • d. vyjasnění vlastnických práv obsahu, smlouvy s vlastníky
 • 3. Technická proveditelnost:
  • a. náročnost migrace (souborové formáty, struktura)
  • b. dostupnost technika, úplnost dokumentace
  • c. dostupnost dat určených k převodu
  • d. připravenost dat (data jsou vyčištěná a konzistentní)
 • 4. Otevřenost:
  • a. data jsou otevřená nebo je jejich uzavření dobře zdůvodněné (např. citlivá data, autorskoprávní ochrana apod.)
  • b. dostupnost uzavřených dat pro autorizované výzkumníky
  • c. data s embargem mají pevně stanovený termín uvolnění
 • 5. Důležitost:
  • a. hodnocení jedinečnosti, vzácnosti a ohroženosti dat
  • b. zájem uživatelů – hodnocení počtu přístupů
  • c. klastrování – atraktivita platformy pro uložení dat dalšími vědci
  • d. výzkumná relevance – soulad se strategickými záměry fakulty
 • 6. Udržitelnost:
  • a. pokračující přidávání či obohacování dat
  • b. pokračující využívání platformy ve výzkumu a pro publikační činnost
  • c. využívání platformy mezinárodní komunitou
  • d. využívání platformy ve výuce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info