Infrastruktura Digitalia MUNI ARTS reflektuje aktuální trendy ve zpřístupňování dat, zejména důvěryhodnost, otevřenost a dlouhodobou udržitelnost.

Otevřenost

Základní principy infrastruktury Digitalia MUNI ARTS jsou od počátku v souladu s fakultním i univerzitním přístupem k publikaci výsledků vědeckého bádání, který je založen na maximální otevřenosti výstupů a je vyjadřován pojmy jako otevřená věda (open science), otevřený přístup (open access) a otevřená data (open data). Konkrétní strategie a stanoviska se nacházejí na fakultních a univerzitních stránkách.

FAIR

Zásady FAIR navazují na princip otevřenosti, který upřesňují ve směru vhodných způsobů ukládání, uchovávání, zveřejňování a komunikování vědeckých dat. Konkrétně jde o vyhledatelnost (findability), dostupnost (accessibility), sdílení (interoperability) a opětovnou využitelnost (reusability), které jsou definovány na základě vybraných parametrů. Blíže k FAIR datům na fakultních a univerzitních stránkách.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info